Članivi Saveta MZ Crvenka:

Dragiša Đuričić (predsednik)
Olja Matijašević (zamenik pred.)
Slobodan Kalenić
Olivera Bulatović
Nenad Milošević
Ilija Lakić
Miloš Ivić
Sanja Dronjaković
Vesna Beštić
Milkica Stokanić
Ivana Petrović – Sabo

Zaposleni:

Petar Hortik, sekretar MZ

Osnovni podaci:

Tekući račun: 840-188645-91
Matični broj: 8005508
PIB: 100584071
Šifra delatnosti: 8411
E-mail: petarhortik@yahoo.com