Predstava ”Džandrljivi muž”, komentari gostuje u Crvenki